เขาถ้ำบุณนาค

เขาถ้ำบุนนาคตั้งอยู่ที่อำเภอตาคลี ถนนเป็นเขาลูกรัง ห่างจากอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด 80 กิโลเมตร ลักษณะที่ตั้งเป็นภูเขาปากถ้ำสูงจากเชิงเขาประมาณ 25-30 เมตร ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปและรอยพระพุทธบาทจำลอง มีปล่องให้แสงสว่างจากยอดเขาลงมา