เมืองอุทัยธานีเก่า

ททท.

สนับสนุนเนื้อหา

เมืองอุทัยธานีเก่าอยู่ที่บ้านอุทัยธานีเก่า อำเภอหนองฉาง เป็นที่ตั้งของเมืองอุทัยธานีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งยังคงมีซากโบราณสถานเหลืออยู่ เช่น วัดแจ้ง มีพระปรางค์และโบสถ์เก่าแบบอยุธยาตอนปลาย อีกวัดหนึ่งคือวัดหัวเมือง มีซากโบสถ์เก่าและเจดีย์โบราณอยู่