ถ้ำพนาสวรรค์

ถ้ำพนาสวรรค์เป็นถ้ำในเทือกเขาที่บ้านห้วยโศก ห่างจากตัวจังหวัด 50 กิโลเมตร โดยแยกตรงกิโลเมตรที่ 22 ของถนนสายหนองฉาง-ลานสักเข้าหมู่บ้านบุ่งฝาง และหมู่บ้านห้วยโศกอีก 5 กิโลเมตร ภายในถ้ำแบ่งออกเป็นโถงถ้ำหลายถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามตามธรรมชาติและบริเวณใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของวัดห้วยโศก