เขาหินเทิน

เขาหินเทินอยู่ตำบลพลวงสองนาง มีลักษณะเป็นหินก้อนใหญ่ที่เทินกัน และยื่นออกมาจากพื้นเขา ก้อนหินขนาดใหญ่นี้มีสีขาวเกลี้ยงมันภายในเขาหินเทินยังมีถ้ำลึกอยู่ด้วยครับ