ตลาดนัดกระบือหนองฉาง

ตลาดนัดกระบือหนองฉางตลาดนัดแห่งนี้จะมีทุกวันขึ้น 4 ค่ำ 8 ค่ำ และแรม 4 ค่ำ 8 ค่ำ โดยจะมีชาวบ้านจากอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงนำกระบือมาแลกเปลี่ยนซื้อขายเป็นจำนวนนับพันตัว การเดินทางไปตลาดนัดกระบือหนองฉางสามารถเดินทางจากจังหวัดอุทัยธานีไปยังอำเภอหนองฉาง จากอำเภอหนองฉางตรงไปยังอำเภอบ้านไร่อีกประมาณ 4 กิโลเมตร ก็จะเห็นที่ตั้งบริเวณตลาดนัดกระบือหนองฉางทางด้านซ้ายมือครับ