แหล่งทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกหม้อ

แหล่งทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกหม้อตั้งอยู่ที่ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน ห่างจากคัวอำเภอไป ตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๑ ประมาณ ๑๑กิโลเมตร แยกขวาเข้าไปอีก ๔ กิโลเมตร