น้ำพุร้อนบ้านสมอทอง

น้ำพุร้อนบ้านสมอทองอยู่ที่บ้านสมอทอง ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ น้ำพุร้อนนี้มีความร้อนขนาดต้มไข่สุดใน ๕ นาที มีบริเวณกว้าง โดยน้ำลาดคามหิน ของภูเขาไปรวมกับน้ำในห้วยคอกควาย การเดินทางตามทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ถึงกิโลเมตรที่ ๔๑ แล้วแยกขวาเข้าไปผ่านหมู่บ้านวังบ่าง บ้านกลาง และหมู่บ้านสมอทอง แล้วเดินข้ามห้วยไปถึงน้ำพุร้อน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๗๙ กิโลเมตร