วัดสองพี่น้อง

วัดสองพี่น้องอยู่เลยวัดมหาธาตุไปประมาณ 300 เมตร ตามประวัติกล่าวว่าเจ้าอ้าย เจ้ายี่ เจ้าสามเป็นพี่น้องกัน เจ้สฃาสามยุยงให้เจ้าอ้ายและเจ้ายี่รบกัน เพื่อแย่งราชสมบัติ เจ้าอ้ายและเจ้ายี่เสียชีวิตทั้งคู่ เจ้าสามจึงได้ครองเมืองสร้างปรางค์แด่เจ้าอ้าย สร้างเจดีย์แด่เจ้ายี่ครับ