วัดโพธิ์ทอง

วัดโพธิ์ทองอยู่ที่บ้านโพธิ์ทอง ตำบลคำหยาด ตรงข้ามทางเข้าบ้านบางเจ้าฉ่า ห่างจากอำเภอเมืองไปตามเส้นทางสายอ่างทอง-โพธิ์ทอง ประมาณ ๙ กิโลเมตร เป็นวัดที่เจ้าฟ้าอุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด) ได้เสด็จมาประทับที่วัดนี้ เมื่อพระองค์ทรงผนวชครั้งที่ ๒ และได้ทรงสร้างสิ่งที่น่าสนใจคือ พระตำหนักคำหยาดไว้เป็นที่ประทับ