วัดเขียน

วัดเขียนเป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา ห่างจากอำเภอเมือง่างทอง 12 กิโลเมตร ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม เขียนแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสกุลเมืองวิเศษชัยชาญในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ลักษณะคล้ายกับภาพเขียนที่พระอุโบสถวัดเกาะ และวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรีซึ่งอยู่ในยุคสมัยเดียวกันครับ