อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว

อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ววีรชน ชาวยวิเศษชัยชาญ ที่เข้าร่วมกับชาวบางระจันสู้ศึกพม่า ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนวิเศษชัยชาญ ตำยบไผ่จำศีล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทรงเป็นอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๐ การเดินทางใช้เส้นทางศรีประจันต์วิเศษชัยชาญ (เส้น ๓๑๙๕) อยู่ระหว่าง กม.ที่ ๒๖-๒๗