วัดหน้าพระธาตุ

วัดหน้าพระธาตุอยู่ในเขตหมู่บ้านพลับ ตำบลจักรสีห์ ห่างจากบริเวณวัดพระนอนจักรสีห์ไปทางทิศตะวันตกเล็กน้อยครับเดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า วัดหัวเมือง สันนิษฐานว่าสถานที่บริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์เก่าสิ่งที่สำคัญของวัดนี้คือมีพระปรางค์ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น สูงประมาณ 8 วา ฐานก่อด้วยศิลาแลง ภายหลังมีการเสริมแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้น ทิศตะวันออกขององค์ปรางค์มีพระวิหารหลวง ทิศตะวันตกเป็นพระอุโบสถมีเจดีย์กลมเรียงรายหลายองค์ครับ