วัดสว่างอารมณ์

วัดสว่างอารมณ์อยู่ในอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นแหล่งปั้นพระพุทธรูปเหมือน ที่สืบทอดวิชาปั้นพระพุทธรูป มาจากตระกูลช่าง บ้านช่างหล่อธนบุรี แล้วที่วัดนี้ ยังเป็นแหล่งเก็บตัวหนังใหญ่ ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย มีตัวหนังเล่นได้กว่า ๓๐๐ ตัว