วัดโพธิ์เก้าต้น

วัดโพธิ์เก้าต้น หรือวัดไม้แดงอยู่ในบริเวณค่ายบางระจัน เป็นสถานที่ วีรชนชาวบ้านบางระจัน ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ใช้เป็นที่มั่นในการต่อต้านข้าศึก ภายในบริเวณวัด มีวิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ รูปปั้นพระอาจารย์ธรรมโชติ สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีต้นไม้แดง ที่ยืนต้น มาแต่สมัยอยุธยาในบริเวณนี้