วัดสุทธาวาส

วัดสุทธาวาสอยู่ในเขตตำบลทับยา เลยจากวัดกระดังงาบุปผารามไป 5 กิโลเมตร ภายในวิหารหลังเก่า ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ที่ยังคงความงดงามมากครับ