วัดพระปรางค์

วัดพระปรางค์และแหล่งเตาแม่น้ำน้อยอยู่ที่ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๗ กิโลเมตร ภายในบริเวณวัด มีพระปรางค์ ซึ่งสันนิษฐานว่า สร้างในสมัยอยุธยา สูงราว ๑๕ เมตร ก่อด้วยอิฐ รูปร่างคล้ายฝักข้าวโพดภายในผนังคูหาเรือนธาตุ มีร่องรอยภาพจิตรกรรมฝาผนัง เหลืออยู่เล็กน้อย ในวัดพระปรางค์ ยังมีร่องรอยเตาเผาโบราณ อยู่อีกประมาณ ๓-๔ เตา เป็นเตาเผา เครื่องถ้วยชาม สมัยอยุธยา ตัวเตาเผา นับว่ามีขนาดใหญ่ เคยใช้เป็นที่ผลิตภาชนะดินเผา เช่น ไห อ่าง ครก กระก ช่อฟ้า กระเบื้องปูพื้น เป็นต้น