สวนรุกขชาติมวกเหล็ก

สวนรุกขชาติมวกเหล็กอยู่ห่างจากสระบุรี 37 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปทางถนนมิตรภาพ ทางเข้าซ้ายมือ ตรงข้ามกับร้านขายผลิตภัณฑ์ของ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สวนรุกขชาตินี้อยู่ในเนื้อที่ 375 ไร่ อยู่กึ่งกลางระหว่างอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา มีลำธารซึ่งไหล มาจากต้นน้ำในป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไหลผ่านลงสู่แม่น้ำป่าสัก และเป็นเส้นกั้นเขตระหว่างสองจังหวัดนี้ บริเวณสองฟากของลำธารมีสะพานแขวนที่ดูหวาดเสียวแต่ปลอดภัย สำหรับท่านที่สนใจต้นไม้ดอกไม้ สามารถขอพันธุ์ไม้ได้ฟรีจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา (มวกเหล็ก)