เมืองขีดขิน

เมืองขีดขินเป็นเมืองโบราณสมัยขอม มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ปรันตปะ" หรือ "เสนาราชนคร" ตามตำนานเล่าว่าเป็นเมืองที่พระรามโปรดให้สุครีพมาครอง เพื่อมาปราบอสูร ปัจจุบันเหลือเพียงเนินดินของคันคู สูงราว 4 เมตร กว้างราว 60 เมตร ตรงกลางเป็นโคกสูง เรียกว่า "โคกปราสาท" นอกจากนี้เคยมีผู้ขุดพบพระพุทธรูปปางนาคปรกได้ที่บริเวณท่าน้ำ ซึ่งกล่าวว่าเป็นท่าน้ำสำหรับกษัตริย์