บ่อพรานล้างเนื้อ

บ่อพรานล้างเนื้ออยู่ใกล้กับพระพุทธบาท ลักษณะเป็นบ่อหินขนาดย่อม ภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงก่อเสริมปากบ่อขึ้น ที่บริเวณปากบ่อมีรอยเข่าคน ใกล้กับบ่อนี้มีหินลาดและมีหลุมเล็ก ๆ ลึกลงไป น้ำที่ไหลจากหลุมนี้ถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ มีประวัติเล่ากันว่าพรานบุญผู้พบรอยพระพุทธบาท เป็นผู้นำเนื้อมาล้างที่บ่อ โดยคุกเข่าก้มลงล้างเนื้อในบ่อและปักหอกเอาไว้ที่หลุมเล็ก ๆ ในหินลาดนี้จะมีน้ำไหลออกมาไม่ขาด ซึ่งมีการเสี่ยงทายโยนสตางค์ลงไป หากผู้ใดโยนแล้วล้วงลงไปพบสตางค์นั้นจะเป็นคนมีบุญครับ