บึงโง้ง

บึงโง้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 90 ไร่ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปี มีทัศนียภาพสวยงามมากครับ