บึงวัดเพชร

บึงวัดเพชรอยู่ที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ เป็นแหล่งน้ำทางธรรมชาติมีเนื้อที่ประมาณ 53 ไร่ ซึ่งมีทัศนียภาพสวยงามเช่นกันครับ