สระแก้ว

สระแก้วเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ กลางสระมีสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเทียนขนาดยักษ์ ตั้งอยู่บนพานขนาดใหญ่ รอบขอบพานประดับเครื่องหมายประจำกระทรวงต่าง ๆ มีสะพานเชื่อมถึงกันโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่เชิงสะพาน มีคชสีห์ในท่านั่งหมอบเป็นยามอยู่สะพานละ 2 ตัว สระแก้ว ตั้งอยู่กลางวงเวียนศรีสุริโยทัยครับ