วัดสันเปาโล

วัดสันเปาโลตั้งอยู่ถนนร่วมมิตรทางเข้าวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตอนเหนือคลองท่อเล็กน้อย อำเภอเมืองลพบุรี วัดสันเปาโล เป็นวัดของพวกบาท-หลวงเยซูอิต สร้างขึ้นในรัชสมัย สมเด็จพระ-นารายณ์มหาราช ยังคงเหลือเพียงผนังด้านหนึ่งและหอดูดาว ซึ่งชำรุดหักพังไปมากแล้ว คำว่า"สันเปาโล" คงเพี้ยนมาจากคำว่าเซ็นต์ปอลหรือแซงต์เพาโล ชาวบ้านมักเรียกว่า ตึก-สันเปาหล่อ