พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ตั้งอยู่ในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ นับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งที่ 3 ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 เป็นแห่งแรกคือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร แห่งที่ 2 คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกาษม พระนครศรี อยุธยา เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้น วันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชมชาวไทย ๕ บาท ชาว ต่างประเทศ ๑๐ บาท

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด