หมู่บ้านดินสอพอง

หมู่บ้านดินสอพองตั้งอยู่ที่หมุ่บ้านหินสองก้อน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ใช้เส้นทางไปอำเภอบ้านหมี่ ข้ามสะพาน 6 แล้วเลี้ยวซ้ายเลียบคลองชลประทาน เป็นหมู่บ้านที่มีการทำดินสอพองกันแทบทุกครัวเรือน และบริเวณนั้นจะมีดินสีขาวเรียกกันว่าดินมาร์ล ซึ่งเป็นดินที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการทำดินสอพองครับ

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด