วัดพระราม

วัดพระรามอยู่นอกเขตพระราชวัง ไปทางด้านทิศตะวันออก สมเด็จพระราเมศวร ทรงสร้างขึ้น ตรงที่ถวายพระเพลิง พระบรมศพ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง พระราชบิดา วัดนี้มีบึงใหญ่อยู่หน้าวัด เดิมเรียกว่า"หนองโสน" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "บึงพระราม" ปัจจุบันคือสวนสาธารณะพระราม ซึ่งใช้เป็นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอีกด้วยครับ