น้ำตกวังม่วง

น้ำตกวังม่วงตั้งอยู่ที่ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี มีทางแยก จากถนนสุวรรณศร ที่อำเภอปากพลี ไปน้ำตกวังม่วงระยะทาง ๑๖ กม. เป็นน้ำตก ขนาดเล็ก ธารน้ำไหลผ่าน หน้าผาเตี้ยๆ มาเป็นระยะลงสู่แอ่งน้ำ สภาพแวดล้อม ยังคงความงามตามธรรมชาติ