ธุดงค์คสถานถาวรนิมิต

ธุดงค์คสถานถาวรนิมิต มีเนื้อที่ประมาณ 350 ไร่ อยู่ติดกับเทือกเขาใหญ่ เป็นที่ราบรายล้อมด้วยภูเขาขนาดเล็กและปานกลาง บริเวณประกอบด้วยไม้ยืนต้นร่มรื่นและเงียบสงบ มีการจัดสร้างกุฎิ ปฏิบัติธรรมนับร้อยหลัง สำหรับพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และประชาชนผู้สนใจปฏิบัติธรรมโดยทั่วไป ธุดงคสถานถาวรนิมิตนี้อยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิถาวรจิตตถาวโรวงศ์มาลัยครับ