โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งอยู่ที่ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง ห่างจากตัวเมือง ประมาณ ๑ กิโลเมตร บริเวณโรงเรียน อยู่ติดกับเขาชะโงก เป็นสถาน ให้การศึกษา เเก่ผู้ที่จะรับราชการ เป็นนายทหาร สัญญาบัตร ของกองทัพไทยมีพื้นที่ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่ นอกจาก ส่วนที่เป็นอาคารเีรยน เเละ กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์เเล้วยังมีส่วนที่ เป็นบ้านพักรับรอง ร้านอาหาร ของสโมสรนายทหาร สนามกอล์ฟ รายละเอียด เกี่ยวกับการขออนุญาต ใช้บริการ ติดต่อที่ โทร. 240-2690-4 ต่อ 2254 หรือที่นครนายก โทร. (037) 312-010-4ต่อ 2245