ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ

ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับอยู่ที่คลอง 15 อำเภอองครักษ์ เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์พืช ทั้งไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ ซึ่งนับว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจากที่นี่จะจัดส่งไปยังแหล่งจำหน่ายต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถและชมและเลือกซื้อได้ในราคาขายส่งครับ