วัดสิงห์

วัดสิงห์ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้า-พระยา ในเขตอำเภอสามโคก สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อครั้งที่ชาวมอญอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองนี้ ในบริเวณวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่ควร-ค่าแก่การศึกษาในด้านประวัติศาสตร์และศิลปะ มีหลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปลงรักปิดทอง ปาง-สะดุ้งมารสมัยกรุงศรีอยุธยาพระพุทธไสยาสน์(หลวงพ่อเพชร) โกศบรรจุอัฐิหลวงพ่อพญากรายซึ่งเป็นพระมอญธุดงค์มาจำพรรษาที่วัดสิงห์นี้ บนกุฏิจัดเป็นพิพิธภัณฑ์มีโบราณวัตถุที่เป็นศิลปะมอญเช่น หม้อข้าวแช่ มีรอยพระพุทธบาทจำลองทำด้วยไม้สัก พร้อมทั้งแท่นบรรทมของพระบาทสมเด็จ-พระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองสามโคก และมีอิฐมอญแบบเก่าที่มี 4, 6, 8, รู ในแถบวัดนี้ยังมีการทำอิฐมอญซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นบ้าน การเดินทาง ไปได้ทั้งทางเรือและทางรถยนต์โดยถนนสายปทุมธานี- สามโคกเพียง 3 กิโลเมตร และมีทางแยก ซ้ายเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร