วัดเจดีย์ทอง

วัดเจดีย์ทองตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก ในวัดนี้มี เจดีย์ทรงรามัญสร้างมาประมาณ 160 ปี เป็นสถาปัตยกรรมมอญที่เลียนแบบมาจากเจดีย์จิตตะกองของพม่าและยังมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างขึ้นด้วยหยกขาวเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยรามัญ การเดินทาง นั้นใช้เส้นทางสายปทุมธานี - สามโคก วัดเจดีย์ทองอยู่ห่างจากจังหวัดไป 8 กิโลเมตร แยกขวาเข้าวัดอีก ประมาณ 500 เมตร