วัดมูลจินดาราม

วัดมูลจินดารามตั้งอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองห้า อำเภอธัญบุรีห่างจากถนนพหลโยธิน ไปตามเส้นทางถนปทุมธานี-นครนายกระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร มีสิ่งที่น่าสนใจคือปลาสวายอาศัยอยู่ในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณหน้าวัดมีขนาดใหญ่ตัวละ3-5 กิโลกรัม จำนวนมาก แต่ละวันมีผู้ไปเที่ยวชมและให้อาหารปลาอยู่เสมอครับ