พระที่นั่งมูลมณเฑียร

พระที่นั่งมูลมณเฑียรสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 หอระฆัง พระอุโบสถงดงามมาก เป็นฝีมือช่าง 3 ผสม จิตรกรรมฝาผนังแบบไทย-อยุธยา กระถางต้นไม้แบบจีนและช่อดอกไม้บานประตูแบบฝรั่ง ภายในพระอุโบสถมีพระมหาสาวก 80 รูป วัดนี้พระอุดบสถหันหน้าลงแม่น้ำ ซึ่งเป็นทิศตะวันตก ดังนั้นพระประธานในโบสถ์ก็ต้องหันพระพักตร์ไปทางตะวันตกด้วย ทางวัดมีวิธีแก้เคล็ดด้วยการสร้างพระพุทธรูปขึ้นมา 1 องค์ ขึ้นที่ด้านหลังพระอุโบสถปรากฏว่าพระพุทธรูปองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มาก เจดีย์แบบอยุธยา ขนาดใหญ่ สูง 15 วา ฐานโปร่งเดินทะลุได้ ภายในเจดีย์กลวงมองเห็นความสามารถในการสร้างได้อย่างน่าทึ่งทีเดียว นอกจากนี้ยังมีพระบรมสารีริกธาตุให้คารวะกราบไหว้อีกด้วยครับ