วัดโพธิ์บางโอ

วัดโพธิ์บางโอตั้งอยู่ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยกรมหลวงเสนีบริรักษ์ พระโอรสในกรมพระราชวังหลัง บนฝาผนัง ซึ่งอยู่ระหว่างหน้าต่าง 10 บาน มีภาพเขียนสีที่น่าสนใจอย่างมาก เพราะเป็นภาพเขียนเกี่ยวกับปริศนาธรรมฝีมือสกุลช่างชั้นสูงของนนทบุรี นอกจากนี้ที่หน้าบันพระอุโบสถ ยังทำเป็นเครื่องไม้จำหลักลวดลายงดงาม และที่ซุ้มประตูด้านนอกมีตุ๊กตาหินแบบจีนตั้งอยู่จำนวนหนึ่งด้วยครับ