วัดสวนแก้ว

วัดสวนแก้วนักท่องเที่ยวสมารถฟังธรรมะจากพระอาจาย์พยอม กัลยาโณ นักเทศน์ชื่อดังได้ที่นี่ครับ