วัดอัมพวัน

วัดอัมพวันเดิมชื่อวัดบางม่วง เป็นวัดสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ประมาณรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ตั้งอยู่ริมคลองแม่น้ำอ้อมตำบลบางม่วง สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้ คือ หอไตรกลางน้ำ เป็นสถาปัตยกรรมไทยที่สมบูรณ์ที่สุด เป็นเรือนไม้ตั้งอยู่ในสระน้ำขนาดเล็ก ฝาตัวหอขนาด 2 ห้อง ช่วงล่างเป็นลูกฟักกระดานดุน ตอนบนเป็นซี่ลูกกรงไม้กลึง เสากรอบประตูเป็นเสาหัวเม็ดประตูหูช้างเครื่องลำยองเป็นไม้ จำหลักหลังคาซ้อน 2 ชั้น มีปีกนก 1 ชั้น มุงกระเบื้องดินเผาครับ