วัดเทพธิดาราม

วัดเทพธิดารามอยู่ที่ถนนมหาไชย วัดนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดฯ ให้สร้างขึ้น พระราชทานแก่กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ เมื่อปีพ.ศ.2379 เสร็จในปี พ.ศ.2382 ได้รับพระราชทานนามวัดเทพธิดารามสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ พระ-ปรางค์ทิศทั้งสี่ เป็นฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่ 3บุษบกที่รองรับพระประธานภายในโบสถ์ ที่ประดิษฐ์อย่างสวยงามและที่ผนังพระอุโบสถมีภาพเขียนเป็นรูปพุ่มข้าวบิณฑ์ แบบอย่างในรัชกาลที่ 3 นอกจากนี้ระหว่างพ.ศ. 2383 - 2385 วัดนี้ เคยเป็นที่พำนักของสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อคราวบวชเป็นพระภิกษุ ปัจจุบันยังมีกุฏิหลังหนึ่ง เรียกว่า "บ้านกวี" เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวัน