วัดอินทรารามวิหาร

วัดอินทรารามวิหารตั้งอยู่ที่บางขุนพรหม ถนนวิสุทธ์กษัตริย์สร้างขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จ-พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธศรีอารยเมตรัย" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ สูง 32เมตร กว้าง 10 เมตร24 นิ้ว บนยอดพระเกตุมาลา บรรจุพระบรมสารีริก-ธาตุจากศรีลังกา เปิดให้เข้าชมทุกวันโดยไม่เสียค่าเข้าชมใด ๆ