หอเกียรติภูมิรถไฟ

หอเกียรติภูมิรถไฟอยู่ด้านเหนือของสวนจตุจักร ใกล้บริเวณจอดรถลานเอนกประสงค์ เปนอาคารเก่าของการรถไฟสร้างขึ้นเมื่อ 30 ปีมาแล้วเพื่อใช้เป็นที่เก็บขบวนรถไฟพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 และหัวรถจักรประวัติศาสตร์บางคัน ต่อมาได้ถูกปิดตายระยะหนึ่ง ภายหลังได้รับการปรับปรุงและเปิดหอพระเกียรติภูมิรถไฟ เมื่อปี พ.ศ. 2533 เป็นสถานที่รวบรวมและให้ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟ มีการจัดแสดงรถจักรไอน้ำ รถจักรจำลอง ขบวนรถไฟเล็กขนาดต่าง ๆ ภาพถ่ายและภาพเขียนเกี่ยวกับเกียรติภูมิของการรถไฟโลกรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ อีกมากมาย หอเกียรติภูมิรถไฟเปิดให้เข้าชมทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 05.00-15.00 น. ค่าเข้าชมคนล่ะ 300 บาท (รวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม) วันธรรมดาเข้าชมได้เป็นหมู่คณะ โดยติดต่อล่วงหน้า โทร. 3793601, 3793607, 2539772