สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา

สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนาอยู่ใกล้พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ มีสัตว์นานาชนิด และยังเป็นสวนสาธารณะที่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจด้วย เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าบัตรผ่านประตูผู้ใหญ่๑๐ บาท เด็ก ๕ บาท สอบถามรายการแสดงได้ที่ โทร. ๒๘๑๒๐๐๐ รวมภาพท่องเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา โดย webcamman ภาพนับร้อยภาพไปชมกันเลยครับ