ตลาดน้ำตลิ่งชัน

ตลาดน้ำตลิ่งชันมีให้ชมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ในเวลา 09.00-16.00 น. บริเวณท่าน้ำหน้าสำนักงานเขตตลิ่งชันในบริเวณเดียวกันจะมีเรือทัวร์ของเอกชนพาชมคลองสวนและความเป็นอยู่ของชาวตลิ่งชัน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สำนักงานเขตตลิ่งชัน โทร. 4241742, 4245448