สวนสนหรือสวนรุกขชาติเพ

สวนสน หรือ สวนรุกขชาติเพ อยู่ถัดจาก บ้านเพ ตามถนนเลียบชายหาด (ทางหลวง หมายเลข ๓๑๔๕) มาเล็กน้อย ชายทะเลช่วงนี้ ร่มรื่น ด้วยดงสน เป็นระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด