สวนสุภัทรา

สวนสุภัทราห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นสวนผลไม้ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชม มีผลไม้ประเภทมังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง เหมาะไปชมในช่วงฤดูผลไม้ราวปลายเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ค่าเข้าชมสวนและชิมผลไม้ท่านละ 120 บาท มีรถรางบิการนำชมสวนรอบละครึ่งชั่วโมง เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00-18.00 น. โทร (038) 892048-9