พระเจดีย์กลางน้ำ

พระเจดีย์กลางน้ำ อยู่สุดถนนตากสินมหาราช แยกขวา เข้าถนนสมุทรคงคา ห่างจากตัวเมือง ไปทางใต้ ๒ กิโลเมตร องค์พระเจดีย์ ตั้งอยู่บนเกาะ ในแม่น้ำระยอง เป็นของเก่า มีมาแต่โบราณ ไม่ปรากฏว่า ใครเป็นผู้สร้าง องค์พระเจดีย์สูงประมาณ ๑๐ เมตร ประมาณเดือนสิบของทุกปี จะมีงานสมโภชน์ มีการแข่งเรือยาว และการละเล่นต่างๆ โดยจัดให้ มีงานฉลองสมโภชน์ พระเจดีย์ ขึ้นที่วัดสมุทรคงคาราม หรือวัดปากน้ำ