สวนศรีเมือง

สวนศรีเมือง หรือที่ชาวเมือง นิยมเรียกว่า เกาะกลาง เป็นสวนสาธารณะ และสวนสุขภาพ ตั้งอยู่กลางเมือง ด้านหลังศาลากลางจังหวัด ภายในสวน มีหอพระพุทธอังคีรส ซึ่งเป็นอาคารทรงไทย หลังคาจตุรมุข เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธอังคีรส ซึ่งถือเป็น พระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมือง ของชาวระยอง