อ่างเก็บน้ำดอกกราย

อ่างเก็บน้ำดอกกลาย ตั้งอยู่ในอำเภอปลวกแดง ริมทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๑ ห่างจากตัวเมืองระยอง ๓๕ กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชนทั่วไป และเป็นที่ตั้ง ของโครงการ ศูนย์บริการ พัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง-ชลบุรี มุ่งให้ความรู้ ด้านการพัฒนา การเกษตร และศิลปาชีพพิเศษ แก่ราษฎร