โบส์วัดโรมันคาทอลิก

โบสถ์คาทอลิก เลี้ยวขวาจากทางแยกเข้าวัดไผ้ล้อมอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร โบสถ์อยู่ภายในโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ตำบลจันทนิมิตร เป็นโบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิก ภายในโบสถ์ก่อสร้างอย่างปราณีต มีกระจกสีติดผนัง วาดเป็นภาพทางคริสต์ศาสนางดงาม มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดแม่ปฏิสนธินิรมล

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด