วัดทองทั่ว

วัดทองทั่ว อยู่ริมถนนสุขุมวิท ห่างจากตัวเมืองราว 4 กิโลเมตร มีพระอุโบสถและเจดีย์อายุนับร้อยปี เป็นสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุเขมร ได้แก่ ทับหลังแบบศิลปถาลาปริวัติ ทับหลังแบบศิลปไพรกเมง เสาอิงประดับกรอบประตูแบบศิลปถาลาปริวัติ และแบบศิลปนครวัดตอนปลาย และภาพสลักลายเส้นพระพิฆเณศวร และงวงหูช้างหิน อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 17-18

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30