ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีห่างจากตัวเมือง 4 กิโลเมตรอยู่บริเวณที่เป็นตำหนักของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ซึ่งคณาจารย์จากวิทยาลัยรำไพพรรณี ได้รวบรวมสิ่งต่างๆ ที่เป็นอนุสรณ์ของพระองค์ท่านเก็บ ไว้และยังมีโบราณวัตถุ ที่เก็บจากท้องที่จังหวัดจันทบุรีนำมาแสดงไว้ด้วยศูนย์นี้เปิดทุกวัน เวลา 8.30-16.00 น. ไม่เก็บค่าเข้าชม